ESS projekti


PROJEKTI, KI SO FINANCIRANI IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA (ESS)

Razvoj človeških virov je usmerjen v trajnostni razvoj, ki je v skladu z evropsko politiko. To nam daje potencialne možnosti za pridobitev sredstev iz posameznih evropskih skladov. Projekti pa bodo služili za pridobivanje izkušenj in novih znanj, ki jih bomo lahko uporabili pri pridobivanju novih poslov na vedno bolj zahtevnih trgih.

S tega področja izvajamo naslednje projekte:
1. Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve - Zelena dolina (MDDSZ)
   
    PARTNERJI ZELENE DOLINE:
    Želva izvaja učno delavnico za urejanje okolja "pomožni vrtnar"
    URI - Soča izvaja učno delavnico za področje "arhivar - vnašalec podatkov"
    IP Posočje izvaja učno delavnic za področje kmetovanja "zeleni programi"
    CRI Celje izvaja lesno učno delavnico "pomožni obdelovalec lesa"

2. Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva - Pripravniki« (SZS)
3. Programi praktičnega usposabljanja – Usposabljanje na delovnem mestu UDM (ZRSZZ)
4. Program »Zaposli.me« - spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb (ZRSZZ)

S projekti želimo razviti tudi specifično oblikovane storitvene pakete, zaposliti ciljno kategorijo oseb z ovirami, težje zaposljivimi brezposelnimi osebami in s tem zagotavljati integracijo, pridobivanje plače in opravljanje deficitarnih storitev.

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013,
2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«
2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«


Vabilo

Vabimo vas, da se udeležite zaključne konference "Učna delavnica - pot do znanja, izkušenj in zaposlitve ZELENA DOLINA", ki bo potekala 20. novembra 2014, med 10.00 - 15.00 uro, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Dvorana A - Triglav.

Vabilo ZAKLJUČNA KONFERNCA – prva stran (.pdf) 
Vabilo ZAKLJUČNA KONFERNCA – program (.pdf) 
Vabilo ZAKLJUČNA KONFERNCA – opis projekta (.pdf) 
Prijavnica ZAKLJUČNA KONFERENCA  
 


Dokumenti (prenos v .pdf)

- Plakat ZELENA DOLINA [1,64 MB]
- Zloženka ZELENA DOLINA [770 kB]
- Vabilo na DAN ODPRTIH VRAT - Želva - 30.9.2014 [45 kB]
- Vabilo na DAN ODPRTIH VRAT - IP Posočje - 10.10.2014 [332 kB]
- Vabilo na DAN ODPRTIH VRAT - CRI Celje - 21.10.2014 [91 kB]
- DAN ODPRTIH VRAT - 23.10.2013 [472 kB]
- DAN odprtih vrat ŽELVA - utrinki [2,48MB]
- DAN odprtih vrat CRI Celje - utrinki [350 kB]
- DAN odprtih vrat IP posočje [187 kB]
- Članek v reviji Naš Zbornik - Sožitje [736 kB]
- Članek v internem glasilu GIBKO [228 kB]

- Zaključna publikacija projekta ZELENA DOLINA [922kB]

- Prezentacija1 - PREDSTAVITEV PROJEKTA (URI - Soča) [308 kB]
- Prezentacija2 (URI - Soča) - Delavnica za ARHIVARJA - VNAŠALCA PODATKOV (1) [229 kB]
- Prezentacija3 (URI - Soča) - Delavnica za ARHIVARJA - VNAŠALCA PODATKOV (2) [176 kB]
- Prezentacija4 (URI - Soča, udeleženci) - Delavnica za ARHIVARJA - VNAŠALCA PODATKOV (3) [2,318 kB]
- Prezentacija5 (CRI Celje) - Delavnica za OBDELOVALCA LESA (1) [671 kB]
- Prezentacija6 (CRI Celje) - Delavnica za OBDELOVALCA LESA (2) [254 kB]
- Prezentacija7 (CRI Celje) - Delavnica za OBDELOVALCA LESA (3) [1,966 kB]
- Prezentacija8 (Želva) - Delavnica za POMOŽNEGA VRTNARJA [2,879 kB]
- Prezentacija9 (IP Posočje) - Delavnice OBDELOVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ [20,007 kB]
- Prezentacija10 - EVALVACIJA PROJEKTA (Janez Drobnič) [645 kB]
 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana