Invalidske kvote - nadomestna izpolnitev kvote


Tudi  vaše podjetje še vedno plačuje obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot?


Kaj je invalidska kvota?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
• ima zaposleno predpisano število invalidov ali
• plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

  več informacij (na jpi-sklad.si)

 

Kako izračunamo kvoto?

Kvota se za podjetje izračuna glede na registrirano dejavnosti in število zaposlenih.

   (povezava na pripomoček)

 

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar trenutno znaša 563,47 EUR.

  več informacij...

 

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

  več informacij...

 

Kako in koliko lahko prihranite?

Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. zagotovite storitve ali produkte, ki jih potrebujete za svoje delovanje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.

Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega invalida:

  mesečno letno
1 invalid 1.053,49 € 12.641,85 €

Za naročnika, ki je zavezanec h kvoti, to pomeni, da v kolikor z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. sklene pogodbo o sodelovanju npr. na področju čiščenja, kjer so priznani stroški dela 85 % v višini 1.250,00 EUR, tako realizira nadomestno izpolnitev kvote za 1 invalida.

  več informacij...

 

 

Ekonomski učinek izbire nadomestne izpolnitve kvote

  mesečno letno
Vrednost pogodbe 1.250,00  € 15.000,00 €
od tega strošek dela
(86 % pri dejavnosti čiščenje)
1.075,00  € 12.900,00 €
št. realiziranih invalidov iz nadomestne izpolnitve kvote
(minimalna višina stroškov dela 1.053,49 €)
1 12
Prihranek, ki ga predstavlja nadomestna izpolnitev kvote
(vplačilo v sklad zaradi neizpolnjevanja kvote ni potrebno)
-589,95  € -7.079,44 €
Skupni strošek 660,05  € 7.920,56 €
 


 

Primerjava oddaje naročila invalidskemu in neinvalidskemu podjetju (v primeru neizpolnjevanja kvote)


 
Storitev opravi INVALIDSKO podjetje Storitev opravi NEinvalidsko podjetje
  mesečno letno mesečno letno
Vrednost pogodbe 1.250,00 € 15.000,00 € 937,50 € 11.250,00 €
od tega strošek dela
(85 % pri dejavnosti čiščenje)

1.075,00  €
 

12.900,00  €
 

 

 
Vplačilo v sklad zaradi neizpolnjevanja kvote
(prihranek, ki ga predstavlja nadomestna izpolnitev kvote)
0,00 € 0,00 € 589,95  € 7.079,44 €
    (obveznost vplačila v invalidski sklad ostaja, saj kvota ni izpolnjena)  
Skupni strošek 1.250,00 € 15.000,00 € 1.527,45  €
 
18.329,44  €
indeks 1 1 1,22 1,22
prihranek 277,45 € 3.329,44 € 0,00 € 0,00 €

 

Kakšno je tveganje?

Tveganja praktično ni, saj v kolikor s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, pogodbo lahko enostavno odpoveste z odpovednim rokom 30 dni.

 

Zakaj sodelovati prav z invalidskim podjetjem Želva d.o.o.?

Prednosti poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. z namenom nadomestne izpolnitve kvote:

1. širok nabor naših storitev, med katerimi lahko izbirate in tako uveljavljate nadomestno izpolnitev kvote;
2. od vas prevzamemo obveznosti mesečnega poročanja skladu, vaši sodelavci pa lahko ta čas posvetijo pomembnejšim opravilom za vaše podjetje;
3. ponujamo kvalitetne storitve in produkte, ki so povsem primerljivi s tistimi, ki jih nudijo konkurenčna neinvalidska podjetja;
4. dobra teritorialna pokritost – ker smo prisotni v mnogih slovenskih regijah lahko naročnikom ponudimo storitve na različnih lokacijah;
5. s poslovnim sodelovanjem z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. pokažete svojo družbeno odgovornost, saj tako neposredno pripomorete ohranjati delovna mesta za invalidne osebe;
6. kot srednje veliko podjetje vedno iščemo medsebojne sinergije v razvijanju poslovnih odnosov, zato povejte tudi vi nam, kaj lahko storite za nas.
 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana