Socialno varstvo

Naše poslanstvo je celovita skrb za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ter njihovega enakopravnega vključevanja v našo družbeno stvarnost.

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo leta 1998 pridobili koncesijo za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki jo izvajamo skladno s Pravilnikom o standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev, Zakonom o socialnem varstvu in etičnem kodeksom socialnega dela. Upravičenci so odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju in odrasle osebe z več motnjami. Želvin kolektiv VDC sestavlja skupina strokovnjakov s področja socialnega varstva (socialni delavci, delovni terapevti, pedagogi, medicinske sestre, oblikovalci, varuhi in drugi), ki skrbijo in zagotavljajo socialno vključenost naših uporabnikov v realno delovno in družbeno okolje.


Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov