Prosta delovna mesta

V kadrovski službi potrebujemo pomoč študenta/ke za obdobje 1 leta, in sicer pri pripravi podatkov za obračun plač.
Iščemo absolventa/ko kadrovske ali ekonomske smeri. Od kandidata pričakujemo izkušnje iz področja kadrovanja in obračuna plač.

Kandidati naj življenjepis pošljejo najkasneje do 15.4.2019 na ana.osvald@zelva.si ali pokličejo na telefonsko številko 040 700-773.


Ali imate znanje na področju čiščenja in uživate v samostojnosti pri delu? Vam vrednote kot so toleranca do drugačnih, samoiniciativnost, odgovornost, timsko sodelovanje niso tuje? Bi sprejeli izziv zaposlitve v čistilnem servisu?

Podjetje Želva d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno že več kot 25 let. Naša vizija je postati najprijaznejše, najučinkovitejše in najbolj strokovno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Sloveniji.

Ker želimo okrepiti svoj tim sodelavcev v čistilnem servisu, vas vabimo, da nam svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov: kadri@zelva.si.


Zaposlimo osebo na delovno mesto ČISTILEC PROSTOROV I. (M/Ž) v Novi Gorici
(Prednost imajo kandidati s statusom invalida)

Vrsta zaposlitve:
• Krajši delovni čas 20 ur/teden (popoldansko delo)
• Določen čas, za 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas

Vsebina del:
• strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice
• čiščenje steklenih površin do višine 2 m oz. do višine 4 m s podaljšano palico
• zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike
• izvajanje generalnih čiščenj
• sporočanje potreb po čistilnih sredstvih in pripomočkih
• vzdrževanje delovnih pripomočkov in delovnih strojev
• izvajanje drugih nalog po navodilih nadrejenih

Pogoji in pričakovanja:
• znanje za upravljanje s čistilnimi stroji
• osnovno znanje slovenskega jezika
• znanja o uporabi čistilnih sredstev in pripomočkov
• vozniški izpit B kategorije
• usposabljanje za delo z invalidnimi osebami

Zahtevana izobrazba:
• Nižja srednja šola


Prosimo, da nam pisno ponudbo z življenjepisom posredujete najpozneje do 31.5.2019 na elektronski naslov: kadri@zelva.si ali na naslov:

Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme sodnik 6
1000 Ljubljana
 

 

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

V podjetju Želva d.o.o., iščemo sodelavca v ČISTILNEM SERVISU – NOVA GORICA, za delovno mesto

ČISTILEC PROSTOROV I

Vrsta zaposlitve:
- redna zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja ali za nedoločen čas.

Vsebina del:
• strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice
• čiščenje steklenih površin do višine 2 m oz. do višine 4 m s podaljšano palico
• zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike
• izvajanje generalnih čiščenj
• sporočanje potreb po čistilnih sredstvih in pripomočkih
• vzdrževanje delovnih pripomočkov in delovnih strojev
• izvajanje drugih nalog po navodilih nadrejenih

Pogoji in pričakovanja:
• osnovno znanje slovenskega jezika
• znanja o rabi čistilnih sredstev in pripomočkov
• vozniški izpit B kategorije

Zahtevana izobrazba:
• osnovna šola

Ponujamo:
- pogodbo za določen čas, z možnostjo podaljšanja ali za nedoločen čas
- delo v skupini
- delo v urejenem okolju
- redno plačilo

Vloge sprejemamo vključno do nedelje, 30.5.2019 na: kadri@zelva.si ali

Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 


RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

V podjetju Želva d.o.o., iščemo sodelavca v KOMUNALNO VRTNARSKIH STORITVAH – NOVA GORICA, za delovno mesto

KOMUNALNO VRTNARSKI DELAVEC I.

Vrsta zaposlitve:
- redna zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja ali za nedoločen čas. (prednost imajo kandidati s statusom invalida)

Vsebina del:
• prevoz materiala, opreme in delavcev z motornim vozilom na delovišče in z delovišča
• ročno in strojno urejanje in vzdrževanje zelenih površin, živih mej, nasadov
• obrezovanje drevja
• delo na višini
• ročna in strojna košnja trave, razrez vejevja, dreves in grmovja
• priprava tal za sajenje rastlin ter sajenje letnic, trajnic, drevja, trave
• ročno in strojno čiščenje snega
• poročanje o delu in vodenje evidenc o opravljenem delu (delovni nalogi), porabljenem gorivu in opravljenih prevozih
• skrb za pravilno delovanje, vzdrževanje (servisiranje) in uporabo delovne mehanizacije, strojev in naprav ter izvajanje enostavnejših popravil delovne mehanizacije in opreme

Pogoji in pričakovanja:
• osnovno znanje slovenskega jezika
• znanja upravljanje z delovno mehanizacijo, stroji in opremo
• poznavanje osnov hortikulture
• vozniški izpit B kategorije

Zahtevana izobrazba:
• nižja poklicna šola – tehnična ali naravoslovna smer

Ponujamo:
- pogodbo za določen čas, z možnostjo podaljšanja ali za nedoločen čas
- delo v skupini
- delo v urejenem okolju
- redno plačilo

Vloge sprejemamo vključno do nedelje, 12.5.2019 na: kadri@zelva.si ali

Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana
 


RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

V podjetju Želva d.o.o., iščemo sodelavca v ČISTILNEM SERVISU – LJUBLJANA, za delovno mesto

ČISTILEC PROSTOROV I

Vrsta zaposlitve:
- redna zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja ali za nedoločen čas.

Vsebina del:
• strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice
• čiščenje steklenih površin do višine 2 m oz. do višine 4 m s podaljšano palico
• zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike
• izvajanje generalnih čiščenj
• sporočanje potreb po čistilnih sredstvih in pripomočkih
• vzdrževanje delovnih pripomočkov in delovnih strojev
• izvajanje drugih nalog po navodilih nadrejenih

Pogoji in pričakovanja:
• osnovno znanje slovenskega jezika
• znanja o rabi čistilnih sredstev in pripomočkov
• vozniški izpit B kategorije

Zahtevana izobrazba:
• osnovna šola

Ponujamo:
- pogodbo za določen čas, z možnostjo podaljšanja ali za nedoločen čas
- delo v skupini
- delo v urejenem okolju
- redno plačilo

Vloge sprejemamo vključno do nedelje, 30.5.2019 na: kadri@zelva.si ali

Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 


RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

V podjetju Želva d.o.o., v Bivalni enoti IG in Bivalni enoti Višnja gora, na delovnem mestu SREDNJA MEDICINSKA SESTRA zaposlimo 1 sodelavca. 

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA

Vrsta zaposlitve:
- redna zaposlitev za določen ča, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.

Vsebina del:
• organizacija in realizacija dela v bivalni enoti - izvajanje varstva uporabnikov - sodelovanje na sestankih delovnega tima in sestankih z uporabniki - skrb za inventar v bivalni enoti (nemoteno delovanje aparatov, servisi, itd.) - organiziranje in izvedba prosto časovnih aktivnosti skupaj s sodelavci in uporabniki - vodenje dokumentacije - poročanje vodji VDC in BE
• načrtovanje, izvajanje in evalvacija aktivnosti skladno z individualnim načrtom - sodelovanje pri izdelavi individualnega načrta za uporabnike - pomoč in vodenje uporabnikov pri razporejanju osebnih finančnih sredstev - vključevanje uporabnika v delo in življenje znotraj bivalne enote in zunaj nje glede na njegove zmožnosti - spremljanje uporabnikov ob aktivnostih izven bivalne enote
• sodelovanje znotraj in zunaj organizacijske enote sodelovanje z zunanjimi inštitucijami - sodelovanje z drugimi oddelki VDC in BE po potrebi - sodelovanje z drugimi OE znotraj podjetja - sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (zdravstvene, socialne službe, itd.) - ustna in pisna predaja službe znotraj oddelka in z oddelkom VDC (raport)
• sodelovanje s starši oziroma skrbniki uporabnikov
• skrb za dobrobit uporabnikov - varovanje interesov in pravic uporabnikov ter varovanje le teh pred kakršnokoli zlorabo- fizično, psihično, intelektualno ali materialno
• opravljanje gospodinjskih del v bivalni enoti
• izvajanje zdravstvene nege - sestava mesečnega jedilnika skladno z načeli zdrave in uravnotežene prehrane - stalni nadzor nad zdravstvenim stanjem uporabnikov, prepoznavanje zdravstvenih težav in ukrepanje v primeru le teh - izvajanje zdravstvene nege v skladu s poklicnimi kompetencami (pomoč uporabnikom pri izvajanju vseh življenjskih aktivnostih glede na potrebe vsakega posameznika) - izvajanje navodil zdravnikov - izvajanje TPO (temeljnih postopkov oživljanja) - priprava in razdeljevanje terapije - skrb za ustrezno hrambo zdravil - vodenje evidence porabe zdravil in nabava zdravil - urejanje zdravniških pregledov in vodenje evidence le teh - spremstvo uporabnikov na zdravniške preglede - vodenje negovalne dokumentacije - skrb za nabavo sanitetnega, obvezilnega in drugega materiala potrebnega za izvajanje zdravstvene nege - skrb za urejenost omarice za prvo pomoč in vodenje evidence porabe sanitetnega materiala - skrb za ustrezno čiščenje, razkuževanje in hrambo pripomočkov za nego - zdravstveno vzgojno delo z delavci (nezdravstveni kader) in uporabniki - sodelovanje in poročanje na timu zdravstvene nege
• opravljanje prevozov uporabnikov
• izvajanje del in nalog v skladu z delovnim planom, po navodilih nadrejenih


Pogoji in pričakovanja:
• Izobrazba: zdravstveni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom
• znanje za delo z računalnikom
• znanje slovenskega jezika
• zaželene so izkušnje pri delu z ljudmi s posebnimi potrebami
• vozniški izpit B kategorije

Zahtevana izobrazba:
• srednja strokovna šola (tehnik zdravstvene nege)

Ponujamo:
- pogodbo za določen čas od predvidoma 1.4.2019 dalje (čas nadomeščanja porodniškega dopusta)
- odgovorno in dinamično delo
- delo v več izmenah (popoldansko, nočno delo, vikendi,..)

Vloge sprejemamo vključno do nedelje, 5.5.2019 na: kadri@zelva.si ali

Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

                   
 

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana