Prosta delovna mesta


Zaposlimo (1) sodelavca/ko na delovno mesto SAMOSTOJNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I v Ljubljani

Vrsta zaposlitve:
• polni delovni čas 40 ur/teden

Vsebina del:

• priprava poročil, informacij in analiz o poslovanju podjetja za direktorja in nadzorni svet
• izdelava zahtevnejših ekonomskih analiz
• delo s strankami
• koordinacija revidiranja poslovnih knjig, sodelovanje pri pripravi letnega poročila, poročanje in oddaja letnega poročila na Ajpes
• vsebinsko delo na področju izvedbe/prijave na javne razpise in na javna dela
• vodenje posebnih evidenc za koncesijsko dejavnost (VDC, zaposlitvena rehabilitacija, socialna vključenost, ter priprava poročil za MDDSZ
• priprava poslovnih in finančnih planov na ravni podjetja
• priprava elementov za kalkulacije in pokalkulacije
• likvidacija prejetih računov in kontrola dokumentov
• izvajanje drugih nalog po navodilu nadrejenega

Pogoji in pričakovanja:

• znanja za delo z računalnikom
• znanje slovenskega jezika
• organizacijska znanja (poslovni procesi, ipd.)
• poznavanje slovenskih računovodskih standardov
• poznavanje kadrovske zakonodaje ter predpisov s področja blagajniškega poslovanja

Zahtevana izobrazba:
- visoka šola; smer: ekonomska
- 3 leta, od tega 2 leti na podobnih delih

Ponujamo:
- delo za določen čas za eno leto z možnostjo podaljšanja

Svoje ponudbe pošljite po elektronski pošti na naslov: kadri@zelva.si do vključno 27. 9. 2017.
 

Ali imate znanje na področju čiščenja in uživate v samostojnosti pri delu? Vam vrednote kot so toleranca do drugačnih, samoiniciativnost, odgovornost, timsko sodelovanje niso tuje? Bi sprejeli izziv zaposlitve v čistilnem servisu?

Podjetje Želva d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno že več kot 25 let. Naša vizija je postati najprijaznejše, najučinkovitejše in najbolj strokovno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Sloveniji.

Ker želimo okrepiti svoj tim sodelavcev v čistilnem servisu, vas vabimo, da nam svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov: info@zelva.si.


Zaposlimo dve osebi na delovnem mestu Delovni inštruktor v Socialni vključenosti, in sicer eno v Ljubljani in eno v Škofji Loki
 
Vrsta zaposlitve:
·         polni delovni čas
 
Opis dela:
 
·         organiziranje, izvajanje in analiziranje dela z uporabniki pri zaposlitvenem programu
·         delo z invalidnimi osebami
·         zagotavljanje materiala  in pripomočkov ter  nadzor kakovosti dela  in izdelkov
·         pridobivanje primernih kooperacijskih del, izvajanje del in nalog v skladu  z  delovnim planom ustanove po navodilu nadrejenega
·         organiziranje proizvodnega dela in nadziranje količine in kvalitete izdelkov
·         pravočasna nabava repromateriala in pravočasna oddaja izdelkov naročniku
·         oblikovanje ustreznih delovnih postopkov in delovnih pripomočkov
·         spremljanje napredka uporabnikov
·         priprava ustreznih poročil in vodenje predpisane dokumentacije
·         urejanje dokumentacije, evidenc in arhiviranje
·         sodelovanje pri ocenjevanju in nagrajevanju
·         izvajanje del in nalog v skladu z delovnim planom, po navodilu nadrejenega
 
Pogoji in pričakovanja:
·         občutek za delo z invalidnimi osebami in drugimi ranljivimi skupinami s poudarkom na osebe s težavami v duševnem razvoju
 
Zahtevana izobrazba:
·         zdravstvena, naravoslovna, tehnična ali družboslovna smer
 
Posebna dodatna znanja: /
 
Ponujamo:
·         delo za določen čas do 31. 12. 2017
 
Svoje ponudbe pošljite po elektronski pošti na naslov: kadri@zelva.si do vključno 19. 9. 2017.
 
 
Registrski številki prijav: MX28215 in MW62616
 


 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana