Čistilni servis

Čiščenje stavb


Podjetje Želva je pričelo z opravljanjem dejavnosti čiščenja stavb leta 1997 in sicer znotraj organizacijske enote Upravljanje stavb Ljubljana.


Glede na razvoj in širitev dejavnosti čiščenja se je leta 1999 čiščenje stavb formiralo kot organizacijska enota znotraj podjetja Želva. Od takrat organizacijske enote delujejo skladno s politiko in cilji celotnega podjetja.

 

Naš namen

je izpopolniti kakovost čiščenja stanovanjskih objektov, objektov na področju javnega sektorja ter poslovnih objektov, s strokovnim, varnim ter za uporabnike in okolico prijaznim čiščenjem tudi v prihodnosti.

 Zavedamo se, da kakovost in kvaliteto čiščenja ustvarjamo ljudje, zato zaposlovanju kadrov in skrbi za njihovo usposabljanje, osebno rast in motivacijo namenjamo posebno pozornost za kar smo tudi pripravili in uveljavili certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije ter pridobili standard kakovosti ISO 9001 s tega področja.

S kvalitetnim čiščenjem ohranjamo vrednosti objektov in poslovnih prostorov. Po končani storitvi so prostori kvalitetno očiščeni, z uporabo ekoloških čistil pa naredimo okolju prijazno dejanje. S kakovostno opravljenimi storitvami si pridobivamo nove naročnike, na ta način pa lahko odpiramo nova delovna mesta za invalide. Z zaposlitvijo invalida zmanjšujemo njegovo odvisnost od države, predvsem s finančnega vidika, sočasno pa so skozi delovni proces vključeni v odločanje in razvoj svoje enote, kar je osnovna socialna potreba vsakega zaposlenega, ne glede na status, ki ga ima.

Povezali smo izkušnje s potrebami sodobnega časa, ustvarili svoje ime na trgu, ki simbolizira novo čisto podobo, ki so jo ustvarile pridne roke - »Za nami bo lepše!«

Hvaležni smo

vsem našim dosedanjim naročnikom za dela, ki so nam zaupali. Prav tako si želimo, da bi se takšna oblika sodelovanja nadaljevala tudi v prihodnje, kar bo omogočilo nove zaposlitvene možnosti invalidnim osebam.

 

INVALIDSKE KVOTE

Sodelujete z nami pri izpolnjevanju zakonsko obveznih invalidskih kvot in prihranite. Več informacij tukaj: INVALIDSKE KVOTE.


Lokacije, kjer izvajamo program

LJUBLJANA
Ulica Alme Sodnik 6,
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Darja Maver Strmljan

Mobi: 041 648 730,
E-naslov: darja.maver@zelva.si

PE NOVA GORICA,
Industrijska ulica 16, Nova Gorica
Kontaktna oseba: Jure Leban
Tel: 05/331 15 68,
Mobi: 040 348 009
E-naslov: enota.ng@zelva.si

NOVO MESTO,
Kontaktna oseba: Darja Maver Strmljan

Mobi: 041 648 730,
E-naslov: darja.maver@zelva.si

Mizaska delavnica Želva Ljubljana