O nas

Spoznajte Želvo

nagovor direktorice

Vključevanje
v delo in družbo

V Želvi z majhnimi koraki delamo velike spremembe.

Naša zgodba

Socialna ekonomija

ŽELVA d.o.o.

Invalidsko podjetje Želva d.o.o. je srednje velika gospodarska družba in obenem edinstvena delovna organizacija v Republiki Sloveniji, saj pod eno streho združuje izvajanje več različnih gospodarskih dejavnosti, hkrati pa je koncesionar na področjih izvajanja storitev varstveno delovnega centra, institucionalnega varstva, zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, izvaja pa tudi program socialne vključenosti. Predstavlja torej preplet zelo heterogenih dejavnosti, katerih skupni imenovalec je vključevanje invalidov v delo in družbo.

Invalidsko podjetje Želva d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991 na predlog Zavoda za zaposlovanje RS z namenom, da bi tudi osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju omogočili usposabljanje in izboljšali možnosti za zaposlitev.

Lastnik podjetja Želva d.o.o. je Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije. Zveza Sožitje je nevladna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki deluje v javnem interesu.

Želva je t.i. not-for-profit organizacija, saj se vsi pozitivni finančni rezultati delovanja uporabijo za nadaljnji razvoj in delovanje organizacije.

Poslanstvo in vizija

Osnovno poslanstvo Želve je usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih težje zaposljivih oseb ter iskanje zaposlitvenih priložnosti zanje.

Vizija Želve je postati vodilno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Sloveniji, znano po odličnosti, človečnosti in trajnostnih partnerstvih z uporabniki naših storitev in izdelkov ter drugimi poslovnimi partnerji. S strokovnostjo, učinkovitostjo in družbeno odgovornostjo si prizadevamo za trajnostno rast in pozitiven vpliv na skupnost. Naš cilj je ustvariti vključujoče delovno okolje, kjer lahko vsak posameznik doseže svoj polni potencial in prispeva k boljši prihodnosti, za skupno dobro.

Zaposleni

Našo zgodbo pišemo skupaj

Vodstvo in sodelavci z medsebojnih spoštovanjem in sodelovanjem skrbimo, da je Želva spodbudno in vključujoče delovno okolje.

širjenje ekipe

Zaposlujemo

Se želite zaposliti pri nas? Preverite, katera delovna mesta so trenutno na voljo.

NAŠE LOKACIJE

Kje se nahajamo?

Želvine storitve najdete v večjem delu Slovenije. Odkrijte, katera vam je najbližja.