Naši projekti

Ogledate si nekaj naših projektov, ki smo jih izvajali v našem podjetju in so namenjeni podpori najbolj ranljivih skupin.

POMOČ

Prehod mladih

je projekt, katerega cilj je bil reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela. Namen projekta je bil vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela. Na ta način smo mladim s posebnimi potrebami omogočili lažji prehod v svet dela.

Projekt je zaključen.

Projekt  je izvajalo nacionalno projektno partnerstvo v sestavi Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot koordinator projekta in 14 izvajalci programa zaposlitvene rehabilitacije kot projektni partnerji.

Projekt Prehod mladih je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

 

REHA

Zaposlitvena rehabilitacija

Želva d.o.o. je izvajalka zaposlitvene rehabilitacije in je kot partnerica v projektu Prehod mladih sodelovala pri izvajanju vseh aktivnostih projekta in sicer na območju Ljubljane, Trbovelj, Nove Gorice in Novega mesta.

OPOLNOMOČENJE

Veščine za samostojno življenje

Pri projektu Veščine za samostojno življenje gre za razvoj in pilotno preizkušanje štirih skupin storitev socialnega vključevanja invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov v zahodni regiji Slovenije, ki ga v sodelovanju z MDDSZ in ESS izvaja podjetje Želva d.o.o.

- Usposabljanje za samostojno življenje.
- Vseživljenjsko učenje.
- Prebivanje s podporo.
- Ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov.

Projekt je zaključen.

REZULTATI

Zelena dolina

Projekt Zelena dolina je bil preizkus novega modela in metode usposabljanja in zaposlovanja v praksi s konkretnimi cilji, produkti in rezultati. S projektom se je vzpostavila kontinuirana povezava med pridobivanjem znanj, izkušenj in zaposlovanjem ter ponovno vstopanje v nadgradnjo znanj zaradi potrebe po vseživljenjskem učenju.

Projekt je bil namenjen pridobivanju izkušenj in novih znanj, ki so se uporabiile pri pridobivanju novih poslov posledično tudi odpiranju novih delovnih mest za težje zaposljive osebe (invalide), osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z nezgodno možgansko poškodbo, itd.

S celovitim usposabljanjem je bila oseba usposobljena za:
– opravljanje dela in ohranjanje dela, ter napredovanje v njem,
– vzpostavljanje delovno – zaposlitvenih odnosov z delodajalcem, sodelavci, nadrejenimi, prehode k drugim delodajalcem (odločanje za drugega delodajalca, drugo delo, izobraževanje…), kar je v kontekstu sodobnega razumevanja trga dela in zaposlovanja po modelu kariernega svetovanja in karierne poti.

Projekt je zaključen.

VPRAŠANJE

Potrebujete dodatne informacije?

V kolikor vas zanima še kaj glede projektov nam pišite in z veseljem vam bomo podali vse informacije.