Gospa z nasmejanim obrazom pred sabo drži igračo - rumeno-oranžnega zajca iz blaga, ki je bil narejen v oddelku socialno varstvo.
SOCIALNO VARSTVO

Varstveno-delovni center in bivalne enote

V okviru varstveno delovnega centra Želva (VDC) izvajamo storitve, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, institucionalno varstvo v okviru bivalnih enot in stanovanjskih skupnosti ter storitve socialnega vključevanja invalidov. V nabor naših storitev spadajo tudi nadstandardne storitve, ki v kombinaciji s personaliziranim pristopom prispevajo k bolj kakovostnemu življenju uporabnikov,

Varstveno delovni center

Poslanstvo VDC Želva je celovita skrb za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter njihovo enakopravno vključevanje v našo družbeno stvarnost.

Storitve vodenja, varstva uporabnikov ter zaposlitve pod posebnimi pogoji so nemenjene ohranjanju pridobljenih spretnosti in znanj uporabnikov, pa tudi razvoju novih sposobnosti, razvoju njihovih delovnih navad in individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje.

NAŠE PREDNOSTI

3 razlogi, zakaj se odločiti za nas

Srčnost in predanost naše strokovne ekipe varstveno delovnega centra in bivalnih enot spreminja življenja na bolje.

Ekipa zaposlenih delavk in uporabnic oddelka Socialno varstvo v delavnici, kjer šivajo otroške igrače iz blaga.
SOCIALNO VARTSVO

Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Vodenje in varstvo obsegata organizirano in celovito skrb za uporabnike, pri čemer varstveni del zajema pomoč pri komunikaciji, vzdrževanju osebne higiene, opravljanju osnovnih življenjskih opravil in organizaciji spremstva, vodenje pa zajema program vseživljenjskega učenja, izvajanje individualnih programov ter prostočasne aktivnosti.

OPOLNOMOČENJE

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega vse oblike dela, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj njihovih sposobnosti. To storitev smo obogatili z izdelki lastnega programa, ki so jih ustvarili uporabniki pod strokovnim vodenjem naših zaposlenih, zajemajo pa šivanje igrač, blazin, lutk in drugih izdelkov iz blaga, izdelke iz gline, voščilnice, darilne vrečke, nakit in druge unikatne izdelke.

Uporabnik v delavnici VDC izvaja enega od programov socialnega varstva - risanje na vrečko.
VKLJUČITEV V STORITEV

Spoznajmo se

Kontaktirajte nas in nam zaupajte vaše potrebe in skupaj bomo našli rešitev zanje.

SOCIALNO VARSTVO

Program za kakovostnejše življenje

Program za kakovostnejše življenje uporabnikov se izvaja na način uporabnikom primernih vsebin in oblik dela s ciljem ohranitve pridobljenih znanj ter pridobivanjem novih znanj oziroma veščin in doseganjem maksimalne socializacije, integracije in normalizacije uporabnikov.

Tukaj vključujemo različne aktivnosti: glasbene, plesne, dramske, gibalno-športne, pohodništvo (nivojsko), gospodinjski krožek, ročna dela, splošno poučenost, računalniško opismenjevanje, učenje osnov tujih jezikov, udeležba na izobraževanjih in delavnicah, izleti, letovanja, program splošne poučenosti, spoznavanje ožjega in širšega okolja.

Uporabnica z nasmejanim obrazom izvaja šivanje v enem od programov socialnega varstva.
Stavba bivalne enote s tablico Želva na steni v lepem zelenem urbanem okolju.
institucionalno varstvo

Bivalne enote in stanovanjske skupine

Želvine bivalne enote in stanovanjske skupine nudijo kakovostno nadomestilo za dom in družino, pri čemer ohranjajo vključenost oseb z motnjo v duševnem razvoju v lastnem okolju in rešujejo probleme oseb, ki nimajo možnosti ureditve bivanja. Institucionalno varstvo obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo.

VKLJUČEVANJE

Storitve socialnega vključevanja invalidov

Storitve so namenjene polnoletnim osebam, ki se zaradi svoje invalidnosti težje vključujejo v družbo. Ponujajo jim možnost krepitve znanja, veščin in raznih spretnosti, ki jim lahko pomagajo pri ohranjanju samostojnosti. S širjenjem socialne mreže in kulturno-športnim aktivnostim jim ponudimo boljšo kakovost življenja.

Te storitve so:
- usposabljanje za samostojno življenje
- vseživljenjsko učenje
- prebivanje s podporo
- ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov (nad 65 let).

Nasmejan uporabnik in njegova mentorica pri izvajanju nalog iz programa socialnega vključevanja invalidnih oseb.

Prijavni obrazci

Tukaj si lahko prenesete obrazec za vključitev v varstveno delovni center (VDC) ali prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo (BE).

ROČNO DELO

Izdelki Želva

Veliko časa posvečamo razvoju lastnega programa, kjer uporabnike VDC-ja vključujemo v delovne procese tako, da so delovni pogoji prilagojeni njihovim sposobnostim. Ustvarjamo čudovite izdelke, na katere smo zelo ponosni, saj v sebi nosijo zgodbo ljubezni, podpore in majhnih zmag. Vabimo vas, da si jih pogledate.

MEDVEDEK PU

ŽOGA

ZAJEC JANKO IN JANKA

LUTKA - ROČNA

SKODELICA

Ekipa VDC Želva

Zavedamo se, da je vsak posameznik edinstven in ima svoje potrebe in želje. Zaradi tega si prizadevamo za individualni pristop, ki upošteva vsakršno potrebo in omogoča razvoj polnega potenciala vsakega posameznika. S sodelavci delujemo v smeri, da ustvarjamo spodbudno okolje, kjer se vsak uporabnik počuti sprejet, podprt in opolnomočen, da lahko korak za korakom doseže svoje cilje.

Ekipa sodelavk in sodelavca iz oddelka Socialno varstvo fotografirana na vertoven in oblačen dan pred poslovno stavbo želva d.o.o. v Ljubljani.

Pogosta vprašanja

Preverite najpogostejša vprašanja o naših storitvah.

Kakšen je postopek sprejema v VDC in bivalno enoto?

+

Potrebno je oddati vlogo za vključitev v VDC in priloge, ki so navedene na njej. Vlogo lahko oddate na mail info@zelva.si ali po pošti na naš naslov. Ko je vloga popolna se jo obravnava in uvrsti na čakalno listo. Ko se sprosti prosto mesto in je oseba na vrsti, se jo povabi k vključitvi.

Kakšni so pogoji sprejema v VDC in bivalno enoto?

+

Oseba mora biti polnoletna ter mora imeti priznan status po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.

Koliko časa se čaka za sprejem v VDC in bivalno enoto?

+

Odvisno od zasedenosti mest. V primeru, da so času povpraševanja vsa mesta polna, se osebo da na čakalno listo in takoj, ko se sprosti mesto, se obvesti osebo, ki je prva v čakalni vrsti. Če se ne odloči za vključitev, nadaljujemo po čakalni vrsti.

Ali je storitev VDC-ja in bivalne enote plačljiva?

+

Storitev VDC je brezplačna. Storitev BE je plačljiva. Uporabnik je lahko samoplačnik ali pa uredi oprostitve plačila (vloga se odda na CSD). V tem primeru uporabnik za plačilo BE prispeva svoj prihodek pri čemer mu mora ostati zakonsko predpisana žepnina, razliko pa doplača občina stalnega prebivališča.

Ali je možen ogled vaših oddelkov VDC in bivalnih enot?

+

Seveda. Obiskov smo vedno veseli. Prosimo pa za predhodno najavo od pon-pet, med 7:00 in 15:00.

Kje nas najdete?

Kontakti socialno varstvo

Kontaktirate nas lahko za storitve VDC-ja, institucionalnega varstva in socialnega vključevanja.

Storitve

Stopimo v kontakt

Sporočite nam vaše želje in skupaj bomo zasnovali načrt, kako jih uresničiti.