Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije izvaja dejavnost usposabljanja invalidnih in težje zaposljivih oseb. Osebam skozi proces usposabljanja omogočamo, da doživijo sebe kot enakopravne člane družbe in oblikujejo realen odnos do sebe.
S svojo dejavnostjo se odzivamo na klic širše skupnosti po dvigovanju in izboljšanju kvalitete življenja oseb z invalidnostjo, povečanju socialne vključenosti invalidov ter zagotavljanju možnosti za enakopravno udeležbo invalidov v delo in delovno okolje s poudarjanjem sposobnosti invalidov in prepoznavanju njihovih individualnih potreb, v poklicnem in osebnostnem vsestranskem razvoju.
 

Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije:

- Zaposlitvena rehabilitacija
- Poklicna rehabilitacija
- Program usposabljanja na delovnem mestu
- Program socialne vključenosti
- Izobraževanje strokovnih delavce vin in mentorjev, ki delajo z invalidnimi osebami
- Opravljanje del v splošno korist/nadomestna kazen
 

 

 

 

 


Organizacijske enote in lokacije

Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6,
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktni osebi
Barbara Škerlj 051/672-084,
Irena Juratovec 031/231-768

Novo mesto, Belokranjska cesta 24a,
tel.št.07/391-77-90,
kontaktni osebi
Sladzana Čosič 040/570-997,
Darja Jamnik 041/988-851

Nova Gorica, Industrijska cesta 16,
tel.št. 05/331-15-60 ,
kontaktni osebi
Benjamina Mikuž 031/851-600,
Darja Jamnik 041/988-851,

Trbovlje, Opekarna 2,
tel.št. 03/562-14-60,
kontaktni osebi
Sladzana Čosič 040/570-997,
Barbara Škerlj 051/672-084

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana