Socialna vključenost

Program socialne vključenosti je namenjen invalidom, ki imajo sposobnosti za delo zmanjšane do take mere, da se v rehabilitaciji niso zmogli usposobiti za delo v smislu zaposlitve in zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar Zavod RS za zaposlovanje po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o nezaposljivosti.

Namen programa je nuditi vključenim posameznikom primerno obliko zaposlitve, kjer sta delovni čas in tempo dela prilagojena njihovi zdravstveni in psihični kondiciji, ter jim omogoča ohranjanje oz. povečanje prilagoditvenih sposobnosti.

Cilji programa socialne vključenosti:

- ohranjanje sposobnosti prilagajanja,
- omogočanje ohranjanja skrbi zase,
- zadovoljevanje osnovnih emocionalnih in socialnih potreb,
- ohranjanje delovnega interesa in učinkovitosti,
- ohranjanje vztrajnosti, delovne moči in vzdržljivosti,
- povečanje prilagoditvenih sposobnosti posameznika,
- samopotrjevanje in ustvarjanje pozitivne samopodobe,
- normalizacija ter integracija v ožje in širše okolje.

 

Program socialne vključenosti se v podjetju Želva d.o.o. trenutno izvaja v Ljubljani, Škofji Loki, Novem mestu, Novi Gorici in Murski Soboti.

Organizacijske enote in lokacije

Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6,
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktni osebi
Barbara Škerlj 051/672-084,
Irena Juratovec 031/231-768

Novo mesto, Belokranjska cesta 24a,
tel.št.07/391-77-90,
kontaktni osebi
Sladzana Čosič 040/570-997,
Darja Jamnik 041/988-851

Nova Gorica, Industrijska cesta 16,
tel.št. 05/331-15-60 ,
kontaktni osebi
Benjamina Mikuž 031/851-600,
Darja Jamnik 041/988-851,

Trbovlje, Opekarna 2,
tel.št. 03/562-14-60,
kontaktni osebi
Sladzana Čosič 040/570-997,
Barbara Škerlj 051/672-084

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana