Predstavitev

Kaj je Želva?

Želva je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, ki ga je ustanovilo Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije leta 1991 na predlog Zavoda RS za zaposlovanje.

Osnovno poslanstvo je usposabljanje in zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami (predvsem motnjo v duševnem razvoju) in drugih, težje zaposljivih oseb ter iskanje novih in novih zaposlitvenih priložnosti zanje.

Osnovni podatki

Ime: ŽELVA podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana
Sedež podjetja in uprava: Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/280 33 00
E-pošta: info@zelva.si
ID za DDV: SI 21120161
Matična številka: 5475236000
Transakcijski račun: 02922-0010179563
Direktorica: Mira Potokar, mag.posl.ved

Ustanovitelj: Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
Lastništvo: Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije - 100%

 

Zavod Nova Želva

Ime: NOVA ŽELVA Zavod za izvajanje socialno varstvenih storitev in zaposlovanje invalidov
Sedež zavoda in uprave zavoda: Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/280 33 00
Faks: 01/280 33 44
E-pošta: info@zelva.si
ID za DDV: SI 35766875
Matična številka: 2148307
Transakcijski račun: 03100-1001698730 - SKB d.d. Ljubljana
Direktor: Matevž Pirih

Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjujejo kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo in ima izdelan poslovni načrt. Zaposlitveni center je namenjen zaposlovanju invalidov, za katere v dosedanjem sistemu usposabljanja in zaposlovanja ni bilo ustreznih sistemskih rešitev.
V zaposlitvenem centru se zaposlujejo invalidi, ki zaradi svoje invalidnosti dosegajo od 30 do 70% pričakovanih delovnih rezultatov oziroma invalidi, ki niso zaposljivi na običajnih delovnih mestih in imajo o tem Odločbo Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje.

Osnovno poslanstvo zaposlitvenega centra je torej socialna in zaposlitvena integracija invalidov na zaščitenih delovnih mestih.

V Ljubljani ima Zavod Nova Želva zaposlitveni center na Ulici Alme Sodnik 6, v Šiški.

Mizaska delavnica Želva Ljubljana