Prosta delovna mesta

Ali imate znanje na področju čiščenja in uživate v samostojnosti pri delu? Vam vrednote kot so toleranca do drugačnih, samoiniciativnost, odgovornost, timsko sodelovanje niso tuje? Bi sprejeli izziv zaposlitve v čistilnem servisu?

Podjetje Želva d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno že več kot 25 let. Naša vizija je postati najprijaznejše, najučinkovitejše in najbolj strokovno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Sloveniji.

Ker želimo okrepiti svoj tim sodelavcev v čistilnem servisu, vas vabimo, da nam svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov: kadri@zelva.si.


Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto TEHNIČNI VODJA MENTOR I (M/Ž) v NOVI GORICI
 
 
Vrsta zaposlitve:
· polni delovni čas 40 ur/teden,
· določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
 
Vsebina del:
· načrtovanje, organizacija in koordinacija dela,
· sodelovanje pri optimizaciji dela in delovišč,
· izvajanje nadzora nad opravljeno storitvijo v okviru pogodbenih obveznosti,
· nadzor nad smotrno izrabo delovnega časa zaposlenih po navodilu vodje,
· delo z zaposlenimi invalidi, invalidi, ki so vključeni v proces zaposlitvene ali poklicne rehabilitacije,
· delo s strankami, sprotno usklajevanje dela s potrebami naročnikov v okviru pogodbenih obveznosti,
· dopolnitve in/oz. priprava tehnologije čiščenja, opis posameznih procesov dela,
· spremljanje inovacij na     področju dela, vpeljava novih teh. čiščenja, priprava načrtov čiščenja,
· skrb za skladišče čistil in delovne opreme, spremljanje in gospodarno naročanje sanitetnega materiala,  čistil, strojev in opreme, opremljanje osnovnih sredstev z inventarnimi številkami, sodelovanje pri inventuri ter kontroliranje pravilne in ekonomične porabe materiala in uporabe osnovnih sredstev,
· spremljanje in organizacija aktivnosti na področju vzdrževanja delovnih pripomočkov, strojev, opreme, voznega parka in skrb za tehnično brezhibnost le teh,
· izvajanje ukrepov s področja varnega dela v oddelku, varovanja zdravja in preprečitve nezgod, skrb (organizacija) za preverjanje izpravnosti in varnosti opreme, strojev in osebne varovalne opreme ter pravočasno naročanje le te, usklajevanje zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu z varnostnim inženirjem, poročanje vodji o vseh aktivnostih na tem področju,
· razporejanje tehničnih sredstev med posameznimi enotami, ter skrb za sledljivost razporeditve le teh,
· skrb in nadzor nad uporabo varnostnih standardov (varnostni listi) in skladnosti z navodili za delo, ažuriranje in pridobivanje standardov,
· dnevno, tedensko poročanje vodji o vseh aktivnostih v oddelku,
· administrativno delo (evidence, beleženje delovnega časa, vnos podatkov v program; stimulacije, bolniški staleži, sporočanje plana dela, šifriranje materiala),
· administrativna izvedba zavarovanja v primeru odškodninske odgovornosti,
· varovanje poslovnih skrivnosti, dobrega imena in interesov podjetja.
 
Pogoji in pričakovanja:
· organizacijske sposobnosti,
· sposobnost dela z ljudmi,
· usposobljenost za delo z invalidnimi osebami,
· tehnična znanja s področja upravljanja čistilnih strojev,
· poznavanje postopkov čiščenja,
· vozniški izpit B kategorije.
 
Zahtevana izobrazba:
· visokošolsko izobrazbo, družboslovne smer, naravoslovne smeri ali sanitarno inženirstvo.
 
Ponujamo:
· pogodbo za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
· delo v urejenem delovnem okolju ter v prijetnem okolju,
· redno in stimulativno plačilo.
 
Kandidati s statusom invalida imajo prednost pri zaposlitvi.
 
Prosimo, da nam pisno ponudbo z življenjepisom posredujete najpozneje do 15. 11. 2020 na elektronski naslov: ana.sostar@zelva.si ali na naslov:
 
Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana
 
 
 


 

 
 
 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana