Predstavitev

Kaj je Želva?

Želva je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, ki ga je ustanovilo Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije leta 1991 na predlog Zavoda RS za zaposlovanje.

Osnovno poslanstvo je usposabljanje in zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami (predvsem motnjo v duševnem razvoju) in drugih, težje zaposljivih oseb ter iskanje novih in novih zaposlitvenih priložnosti zanje.

Osnovni podatki

Ime: ŽELVA podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana
Sedež podjetja in uprava: Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/280 33 00
Faks: 01/280 33 44
E-pošta: info@zelva.si
ID za DDV: SI 21120161
Matična številka: 5475236000
Transakcijski račun: 02922-0010179563
Direktorica: Mira Potokar, mag.posl.ved

Ustanovitelj: Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
Lastništvo: Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije - 100%

Skupne službe

- Računovodstvo
- Kadrovska služba
- Nabava

tel.:01/280 33 00
e-pošta: info@zelva.si

Organizacijske enote in lokacije

Center za zaposlitveno rehabilitacijo, Ulica Alme Sodnik 6, Ljubljana
tel.: 01 530 99 00,  faks: 01 530 95 85,  e-pošta: suzana.bohorc@zelva.si

Center za zaposlitveno rehabilitacijo Novo mesto, Belokranjska cesta 24a, Novo mesto
tel.: 07 391 77 90, faks: 07 391 77 91, e-pošta: suzana.bohorc@zelva.si

Center za zaposlitveno rehabilitacijo Trbovlje, Savinjska cesta 9, Trbovlje
tel.: 03 562 14 60, e-pošta: suzana.bohorc@zelva.si

Oddelek varstveno delovni center, Rozmanova ulica 2a, 1000 Ljubljana
tel.: 01/434 15 00, faks: 01/434 15 00, e-pošta: vdcrozmanova@zelva.si

Oddelek varstveno delovni center, Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/280 33 90; 01/280 33 92, faks: 01/280 33 44, e-pošta: vdcrudnik@zelva.si

Oddelek varstveno delovni center Trebinjska, Trebinjska ulica 11, 1000 Ljubljana
tel.: 01/530 95 83, e-pošta: vdctrebinjska@zelva.si

Oddelek varstveno delovni center Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
tel.: 01/893 05 90 e-pošta: vdckocevje@zelva.si

Oddelek varstveno delovni center Nova Gorica, Ajševica 42, 5000 Nova Gorica
tel.: 05/331 15 63 faks.: 05/331 15 62 e-pošta: vdcnovagorica@siol.net

Oddelek varstveno delovni center Murska Sobota, Dolga ulica 35, Černelavci 9000 Murska Sobota
tel.: 02/530 84 90, e-pošta: vdcmurskasobota@zelva.si

Oddelek varstveno delovni center Ivančna Gorica, Dolenjskega odreda 2a, 1295 Ivančna Gorica
tel.: 01/787 85 08, e-pošta: vdcivancnagorica@zelva.si

Oddelek bivalna enota Murska Sobota, Dolga ulica 35, Černelavci 9000 Murska Sobota
tel.: 02/530 84 92, e-pošta: vdcmurskasobota@zelva.si

Oddelek bivalna enota Ig, Barjanska ulica 2, 1292 IG
tel.: 01/280 33 50, 01/280 33 51

Oddelek bivalna enota Višnja Gora, Kopališka ulica 4, 1294 Višnja Gora
tel.: 01/292 68 90 ali GSM 041/792-438

Poslovne enote

PE Nova Gorica: Industrijska cesta 16, 5000 Nova Gorica
Dejavnosti PE Nova Gorica:

- Vrtnarsko komunalni program
- Čistilni servis
- Šivanje po meri
- Mizarstvo
- Upravljanje stanovanj

vodja: Benjamina Mikuž tel.: 05/331 15 60, faks: 05/331 15 67 e-pošta: benjamina.mikuz@zelva.si
VDC: Ajševica 42, 5000 Nova Gorica, tel.: 05/331 15 63, faks: 05/331 15 62 e-pošta: jasna.kofol@zelva.si

PE Škofja Loka: Partizanska cesta1, 4220 Škofja Loka
tel.: 04/515 03 80, faks: 04/515 03 81 e-pošta: zeleni.skl@zelva.si

Zavod Nova Želva

Ime: NOVA ŽELVA Zavod za izvajanje socialno varstvenih storitev in zaposlovanje invalidov
Sedež zavoda in uprave zavoda: Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/280 33 00
Faks: 01/280 33 44
E-pošta: info@zelva.si
ID za DDV: SI 35766875
Matična številka: 2148307
Transakcijski račun: 03100-1001698730 - SKB d.d. Ljubljana
Direktorica: Mira Potokar, mag.posl.ved

Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjujejo kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo in ima izdelan poslovni načrt. Zaposlitveni center je namenjen zaposlovanju invalidov, za katere v dosedanjem sistemu usposabljanja in zaposlovanja ni bilo ustreznih sistemskih rešitev.
V zaposlitvenem centru se zaposlujejo invalidi, ki zaradi svoje invalidnosti dosegajo od 30 do 70% pričakovanih delovnih rezultatov oziroma invalidi, ki niso zaposljivi na običajnih delovnih mestih in imajo o tem Odločbo Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje.

Osnovno poslanstvo zaposlitvenega centra je torej socialna in zaposlitvena integracija invalidov na zaščitenih delovnih mestih.

V Ljubljani ima Zavod Nova Želva zaposlitveni center na Ulici Alme Sodnik 6, v Šiški.

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana