Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo je usposabljanje in zaposlovanje in invalidov in drugih težje zaposljivih oseb ter iskanje novih in novih zaposlitvenih priložnosti zanje.

Vizija

Postati vodilno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Sloveniji: najučinkovitejše, najbolj strokovno in najprijaznejše. Gradili bomo dobro ime podjetja Želva in njegovo blagovno znamko z vsakim našim dejanjem, z visoko ravnijo kulture odnosov in poslovanja med seboj, s kupci oz. uporabniki naših storitev in izdelkov ter z drugimi poslovnimi partnerji.


VREDNOTE
 
Želeno vedenje Neželeno vedenje

KREATIVNOST
 
Vključevanje idej in predlogov sodelavcev Ne želimo zaprtost in nedostopnost za morebitna vprašanja

INOVATIVNOST
 
Problem je priložnost! Jaz tega ne morem/ne znam rešiti!

ODGOVORNOST
 
Sprejemanje odgovornosti za lastno vedenje To ni moja naloga, to ni v opisu mojih del in nalog!

TIMSKO SODELOVANJE
 
Zgraditev timske pripadnosti, učinkovito reševanje konfliktov Izključevanje posameznikov, soliranje, neobveščanje

SAMOINICIATIVNOST
 
Samoiniciativno priskočimo na pomoč, ko ocenimo, da je to potrebno Ne odobravamo pasivnosti v skrbi za lasten razvoj posameznika

ČLOVEČNOST
 
Občutljivost do drugega je predpogoj za sožitje in sodelovanje. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi!

TOLERANCA
 
Spodbujamo pozitiven odnos do vsega in vseh Nestrpnost, frustracija, nesprejemanje drugačnosti

 

Politika kadrovanja

Realizacijo letnega načrta Želva d.o.o. dosegamo:

- z veliko mero vlaganja v zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za sodelavce z zmanjšano delovno zmožnostjo (predvsem osebe s statusom invalida in starejši delavci),
- s strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem vodilnega kadra (mentorji) ter
- s spodbujanjem inovativnosti v sodelovanju s sodelavci, ki čutijo pripadnost podjetju.

Kadrovski načrt oblikujemo na podlagi letnih razgovorov med vodstvenimi kadri in ostalimi zaposlenimi in je podlaga za usposabljanje in izobraževanje ob delu.

Pri zaposlovanju imajo prednost osebe, ki so vključene v naše programe usposabljanja (zaposlitvena in poklicna rehabilitacija) ter ostali, ki imajo status invalida.

V rast in razvoj Želve smo aktivno vključeni vsi zaposleni in osebe na usposabljanju.

Mizaska delavnica Želva Ljubljana