Vodstvo podjetja

 

Direktorica
Mira Potokar, mag.posl.ved
mira.potokar@zelva.si
 

 

 

Namestnik direktorice
Matevž Pirih
matevz.pirih@zelva.si 

 

 

 

Skupne službe

T: 01 280 33 00
E-pošta: info@zelva.si

 

Darja Maver Strnjan

Splošno kadrovska služba
mag. Nina Kogelnik, vodja OE
nina.kogelnik@zelva.si

 
 

 

 


 
Nabavna služba
fani.pozes@zelva.si

 

 

 

 

 

 

Finančno računovodska služba
eracuni@zelva.si

 

 

 

 

 


 

Poslovne in organizacijske enote

 

Poslovna enota Nova Gorica

Komunalno vrtnarske storitve, čistilni servis,
šivalnica in pralnica.
Benjamina Mikuž, vodja PE
benjamina.mikuz@zelva.si

 

 

Poslovna enota Škofja Loka 

Komunalno vrtnarske storitve, socialna vključenost.
Marko Mohorič, vodja PE
marko.mohoric@zelva.si

 

Darja Maver Strnjan

Poslovna enota Ljubljana

Čistilni servis
Darja Maver Strmljan, vodja OE
darja.maver.strmljan@zelva.si

 

Upravljanje in vzdrževanje stavb
Janez Žokalj, vodja OE
janez.žokalj@zelva.si

 

Komunalno vrtnarske storitve
Senad Đogić, vodja OE
senad.dogic@zelva.si
i

 

Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije
Suzana Bohorč, vodja OE
suzana.bohorc@zelva.si

 

Mizarska delavnica
Fani Požeš, vodja OE
fani.pozes@zelva.si

 Varstveno delovni center in bivalne enote
mag. Jasna Kofol, vodja OE
jasna.kofol@zelva.si

 

Tehnični servis
Aleksander Oman, vodja OE
aleksander.oman@zelva.si

 

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana