Zgodovina

Kronološki pregled nekaterih pomembnejših dogodkov in mejnikov v poslovanju podjetja Želva d.o.o.

 
2021
 

 
2020

 
2019

 
2018

 
2017

 
2016

 
2015

 
2014

 
2013

 
2012

 
2011

 
2010

 
 
2009

 
2008

 
2007

 
2006

 
2005

 
2004

 
2003

 
2002

 
2001

 
2000

 
1998

 
1996

 
1995

 
1994

 
1993

 
1991

Mizaska delavnica Želva Ljubljana