Izobraževanja

Izobraževanje strokovnih delavcev in mentorjev, ki delajo z invalidnimi osebami

Pri delu z invalidnimi in težje zaposljivimi osebami imajo strokovni delavci velik pomen, saj so zaradi individualnih značilnosti in potreb posameznikov, ki se vključujejo v delovno ali socialno okolje le ti omejeni na področju funkcioniranja kot posledica izgube ali zmanjšanja telesnih ali duševnih sposobnosti.
Za uspešno izvajanje tovrstnega poslanstva so potrebna stalna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja mentorjev in strokovnih delavcev saj se le na podlagi tega lahko kvalitetno in uspešno nudi pomoč in odgovorno spremlja posameznika ob vključitvi v delovno okolje, zagotavlja pomoč posamezniku in drugim delodajalcem pri prilagajanju delovnih mest in ob zaposlovanju invalidov oziroma drugih težje zaposljivih oseb.

Vsako leto izvajamo interna in eksterna izobraževanja glede na potrebe strokovnih delavcev in mentorjev. Izobraževanja vključujejo različne teme, upoštevajoč želje udeležencev.


Organizacijske enote in lokacije

Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6,
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktna oseba
Irena Juratovec 031/231-768

Novo mesto, Belokranjska cesta 24a,
tel.št.07/391-77-90,
kontaktna oseba
Sladzana Čosič 040/570-997

Trbovlje, Savinjska cesta 9,
tel.št. 03/562-14-60,
kontaktna oseba
Sladzana Čosič 040/570-997

Kočevje
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktna oseba
Irena Juratovec 031/231-768
  

Mizaska delavnica Želva Ljubljana