Izobraževanja

Izobraževanje strokovnih delavcev in mentorjev, ki delajo z invalidnimi osebami

Pri delu z invalidnimi in težje zaposljivimi osebami imajo strokovni delavci velik pomen, saj so zaradi individualnih značilnosti in potreb posameznikov, ki se vključujejo v delovno ali socialno okolje le ti omejeni na področju funkcioniranja kot posledica izgube ali zmanjšanja telesnih ali duševnih sposobnosti.
Za uspešno izvajanje tovrstnega poslanstva so potrebna stalna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja mentorjev in strokovnih delavcev saj se le na podlagi tega lahko kvalitetno in uspešno nudi pomoč in odgovorno spremlja posameznika ob vključitvi v delovno okolje, zagotavlja pomoč posamezniku in drugim delodajalcem pri prilagajanju delovnih mest in ob zaposlovanju invalidov oziroma drugih težje zaposljivih oseb.

Vsako leto izvajamo interna in eksterna izobraževanja glede na potrebe strokovnih delavcev in mentorjev. Izobraževanja vključujejo različne teme, upoštevajoč želje udeležencev.


Organizacijske enote in lokacije

Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6,
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktni osebi
Barbara Škerlj 051/672-084,
Irena Juratovec 031/231-768

Novo mesto, Belokranjska cesta 24a,
tel.št.07/391-77-90,
kontaktni osebi
Sladzana Čosič 040/570-997,
Darja Jamnik 041/988-851

Nova Gorica, Industrijska cesta 16,
tel.št. 05/331-15-60 ,
kontaktni osebi
Benjamina Mikuž 031/851-600,
Darja Jamnik 041/988-851,

Trbovlje, Opekarna 2,
tel.št. 03/562-14-60,
kontaktni osebi
Sladzana Čosič 040/570-997,
Barbara Škerlj 051/672-084

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana